Quy Địng Tăng Level
+ tổng phút online 0 => 500phút = 100level
+ tổng phút online 500 => 999phút = 120 level
+ tổng phút online 999 => 2000 phút = 150 level
+ tổng phút online 2000 => 3000 phút = 165 level
+ tổng phút online 3000 => 4000 phút = 175 level
+ tổng phút online 4000 => 6000 phút = 190 level
+ tổng phút online 6000 => 10000 phút = 195 level
+ tổng phút online 10000 => 20000 phút = 200 level < Adm >
=>thành viên đủ phút online hãy nhắn tin cho admin và yêu cầu admin tăng cấp.không nhắn tin không được tăng.Chú ý: 99 là level cao nhất của thành viên.nếu thành viên muốn lên làm admin thì đọc
Nội QuyĐể biết thêm chi tiết nhé.
Trang chủ
TOP RANK

Create Your Own Mobile Site for Free!