Chém gió tự do
chỉ có mình ta giỏi , mình ta là phiêu du, bù chu là tất cả. đả thương là số 1, tột cùng là vinh quang, lang thang là hạnh phúc, cung chúc đại gia đình starby một ngày tốt lành. :hi *admin
-*-
--
Sorry! Hiện tại chưa có gì cả bạn ak!.
--
Home|Forum|Chat